Profil

MISI1.   Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal

2.   Bersama masyarakat dan Kelembagaan DesaPadangsambian Klodmenyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa        yang partisipatif;

3.   Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Padangsambian Klod yang aman, tentram dan damai;

4.   Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Video
No Video.
Facebook
Twitter